(Przegladarka powinna wygenerowac animacje flash - nie ten tekst).
Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.
 • Wprowadzenie do sieci Windows.
 • Administrowanie systemem Windows opartym na technologii NT.
 • Bezpieczenstwo sieci Windows.
 • Zarzadzanie danymi i dostepem do zasobów w sieci Windows.
 • Zarzadzanie dyskami i wdrazanie odpornosci na uszkodzenia w systemie Windows.
 • Uslugi sieciowe Windows.
 • Instalacja i konfiguracja serwera Windows.
 • Instalacja i konfiguracja systemu Unix/Linux.
 • Uslugi sieciowe systemu Unix/Linux.
 • Bezpieczenstwo danych w systemie Unix/Linux.
 • Wprowadzenie do systemu NetWare.
 • Zarzadzanie dostepem uzytkowników do sieci NetWare.
 • Zarzadzanie zabezpieczeniami systemu plików i NDS w NetWare.
 • Drukowanie w systemie NetWare.
 • Zarzadzanie aplikacjami i stacjami roboczymi za pomoca Z.E.N. Works.
 • Zarzadzanie zasobami w srodowisku wielokontekstowym.
 • Instalowanie systemu NetWare.
 • Dzialalnosc uslugowa w zawodzie.
 • Finansowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie dzialalnosci uslugowej w branzy informatycznej.

Materiały dla uczniów: (hasło dostępu takie jak do komputerów w pracowni)

    - Instalacja systemu Windows XP
    - Informacje o Systemie
    - Zasady lokalne- gpedit
    - Wirtualne maszyny- VirtualBox
    - Logowanie lokalne i do domeny
    - Zabezpieczenia systemu Windows XP
    - Ćwiczenia-zabezpieczenia systemu Windows XP
    - Tworzenie kont użytkowników z ograniczeniami
    - Listy kontroli dostępu ACL. Udostępnianie i zabezpieczenia NTFS
    - Ćwiczenia- zabezpieczenia plików i folderów- lokalne i sieciowe
    - Wyjaśnienia do ćwiczeń !!!
    - Udziały administracyjne w systemach Windows
    -Zarzadzanie zasobami w sieci z wykorzystaniem wiersza polecen
    - Typy dysków i woluminów w systemie Windows
     - Bezpieczeństwo danych, obrazy dysków
    - Użytkowanie sieci komputerowych
    - Kompresja, szyfrowanie danych i przydziały dyskowe
    - Konsola odzyskiwnia, instalacja oprogramowania antywirusowego, konfiguracja połączenia sieciowego
    - Narzędzia TCP w systemie Windows        
    - Konfiguracja przewodowego Routera
    - Instalacja nienadzorowana Plik Unattended.txt
    - Wykorzystanie programu nLite

author@ibaran